Skip to content

Certinvest Dinamic

Fond deschis de investitii

Este un fond diversificat dinamic*, care-si propune sa mobilizeze resurse financiare de la persoane fizice si juridice, in scopul plasarii lor pe pietele financiare, in principal pe piata de capital.

Obiectivul Fondului il reprezinta obtinerea unei performante superioare principalilor indici bursieri romanesti, printr-un management activ al expunerilor pe emitenti in functie de momentul de piata si de caracteristicile fiecarui emitent in parte.

Politica de investitii adoptata de Fond consta in dispersia riscului pe mai multe sectoare economice, fara limite geografice sau de alta natura.

Strategia investitionala a fondului consta in diversificarea portofoliului de actiuni pe categorii ca sector de activitate, volatilitate, lichiditate, astfel incat fondul Certinvest Dinamic sa fie un instrument performant in vederea economisirii pe termen lung.

Fondul nu distribuire dividende, profiturile realizate de catre fond sunt transferate in activul fondului, in vederea cresterii valorii activului net al fondului.

* Fondul investeste in instrumente financiare cu grade diferite de risc (depozite bancare, obligatiuni, alte instrumente cu venit fix, actiuni etc), ponderea in actiuni fiind de peste 50% din portofoliu.

Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen de 3 ani.  

Profilul de risc și randament

Incadrarea fondului Certinvest Dinamic in categoria 3 pe scara de risc indica gradul de risc asociat investitiei in acest fond si se bazeaza pe nivelul de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului din ultimii 5 ani. Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond.

Comisioanele fondului Certinvest Dinamic 

Ce beneficii îmi oferă investiția în fondul Certinvest Dinamic?

  • Castiguri potentiale pe termen lung, prin expunerea de maxim 90% pe actiuni;
  • Acces la un mix de instrumente investitionale cu grade diferite de risc;

Cititi Prospectul de emisiune al fondului si Documentul cu informatii esentiale (DIE) inainte de a investi in acest fond

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Note legale
FDI CERTINVEST DINAMIC

Fondul deschis de investitii Certinvest Dinamic a fost autorizat prin Decizia ASF nr. 2121 din data de 14.12.2001 si reautorizat prin Decizia ASF 444 din data de 28.01.2004 si este inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/ 400011 din data de 28.01.2004.  Depozitarul fondului este BCR.

Codul ISIN al fondului este ROFDIN0000U5.

Societatea de administrare a Fondului este SAI Certinvest SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare RO6175133, autorizata de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006; inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, inregistrata in registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.

Mai multe informații despre FDI Certinvest DINAMIC aici.