Skip to content

Certinvest Obligatiuni

Fond deschis de investitii de obligatiuni si instrumente cu venit fix

Acest fond isi propune sa ofere investitorilor posibilitatea unei rentabilitati superioare celei ce poate fi obtinuta individual de acestia, prin intermediul depozitelor bancare.

 Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor pe pietele financiare pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale, in vederea obtinerii unei posibile rentabilitati superioare plasamentelor individuale.

Politica de investitii adoptata de Fond consta in dispersia riscului pe mai multe sectoare economice, fara limite geografice sau de alta natura.

Fondul Deschis de Investitii Certinvest Obligatiuni isi propune sa imbine rentabilitatea caracteristica instrumentelor financiare cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni etc.) cu performantele altor active, in limita politicii de plasament, fiind un instrument dinamic de economisire si investire pentru investitori. Fondul nu investeste in actiuni.

Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen de un an.

Profilul de risc și randament

Incadrarea fondului Certinvest Obligatiuni in categoria 2 pe scara de risc indica gradul de risc asociat investitiei in acest fond si se bazeaza pe nivelul de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului din ultimii 5 ani.

Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond2

Comisioanele fondului Certinvest Obligatiuni 

Cititi Prospectul de emisiune al fondului si Documentul cu informatii esentiale (DIE) inainte de a investi in acest fond.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Note legale
FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultati  prospectul de emisiune şi Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a lua orice decizie finală de investiții. Documentele sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul SAI Certinvest și pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. 

Fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni este autorizat de către ASF prin Decizia nr.2149/2004, înscris cu nr. CSC06FDIR/400016/2004 în Registrul Public al ASF. Fondul este administrat de SAI Certinvest SA, autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003 si Atestat nr. 40/2017, înregistrată cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 si PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.

Depozitarul fondului este BCR.

Codul ISIN al fondului este ROFDIN0000X9.

Societatea de administrare a Fondului este SAI Certinvest SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare RO6175133, autorizata de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006; inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, inregistrata in registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.

Mai multe informații despre FDI Certinvest OBLIGATIUNI aici.