Skip to content

Certinvest Obligatiuni

Fond deschis de investitii de obligatiuni si instrumente cu venit fix

Acest fond isi propune sa ofere investitorilor posibilitatea unei rentabilitati superioare celei ce poate fi obtinuta individual de acestia, prin intermediul depozitelor bancare.

Obiectivul Fondului il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor pe pietele financiare pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale, in vederea obtinerii unei posibile rentabilitati superioare plasamentelor individuale.

Politica de investitii adoptata de Fond consta in dispersia riscului pe mai multe sectoare economice, fara limite geografice sau de alta natura.

Fondul Deschis de Investitii Certinvest Obligatiuni isi propune sa imbine rentabilitatea caracteristica instrumentelor financiare cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni etc.) cu performantele altor active, in limita politicii de plasament, fiind un instrument dinamic de economisire si investire pentru investitori. Fondul nu investeste in actiuni.

Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen de un an

Profilul de risc și randament

Incadrarea fondului Certinvest Obligatiuni in categoria 1 pe scara de risc indica gradul de risc asociat investitiei in acest fond si se bazeaza pe nivelul de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului din ultimii 5 ani.

Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond.

Comisioanele fondului Certinvest Obligatiuni 

Ce beneficii îmi oferă investiția în fondul Certinvest Obligatiuni?

  • Ofera acces la un mix echilibrat de obligatiuni corporative, municipale, titluri de stat si depozite cu dobanzi preferentiale.
  • Coreleaza randamentul investitiilor cu evolutia dobanzilor de pe piata instrumentelor cu venit fix.

Cititi Prospectul de emisiune al fondului si Informatiile cheie destinate investitorilor (DICI) inainte de a investi in acest fond.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Note legale
FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI

Fondul deschis de investitii Certinvest Obligatiuni a fost autorizat prin Decizia ASF 2149 din data de 04.05.2004 si este inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/ 400016 din data de 04.05.2004.Depozitarul fondului este BRD-GSG.

Codul ISIN al fondului este ROFDIN0000X9.

Societatea de administrare a Fondului este SAI Certinvest SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare RO6175133, autorizata de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006; inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, inregistrata in registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.

Mai multe informații despre FDI Certinvest OBLIGATIUNI aici.