Skip to content

Certinvest Prudent

Fond deschis de investitii

FDI Certinvest prudent este un fond diversificat defensiv*, ce isi propune sa ofere investitorilor acoperirea simultană a nevoilor de conservare a economiilor, beneficiind, in acelasi timp de o posibila creştere superioara celei oferite de depozitele bancare.

Obiectivul Fondului il reprezinta protejarea investițiilor de inflatie prin obtinerea unei posibile performante  pe termen mediu si lung.

Politica de investiţii adoptată de Fond constă în diversificarea portofoliului de instrumente cu venit fix pe categorii ca sector de activitate, maturităţi, volatilitate şi nivel de risc, astfel încât acest subportofoliu să aducă performanţă şi stabilitate pe termen lung Fondului.

*Fondul investeşte în instrumente financiare cu grade diferite de risc (depozite bancare, obligaţiuni, alte instrumente cu venit fix, acţiuni, etc), ponderea în acţiuni fiind de maximum 35%, pentru a proteja astfel economiile investitorilor de fluctuaţiile negative de pe bursă.

Fondul nu distribuire dividende, profiturile realizate de către fond sunt transferate în activul fondului, în vederea creşterii valorii activului net al fondului.

Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc să își retragă banii în termen de 3 ani.  

Profilul de risc și randament

Încadrarea fondului Certinvest Prudent în categoria 2 pe scara de risc indică gradul de risc asociat investiţiei în acest fond şi se bazează pe nivelul de volatilitate înregistrat de valoarea unitară a activului net a fondului din ultimii 5 ani.

Indicatorul nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de valoare înregistrate anterior de către fond.

Comisioanele fondului Certinvest Prudent

Cititi Prospectul de emisiune al fondului si Documentul cu informatii esentiale (DIE) înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Note legale
FDI CERTINVEST PRUDENT

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultati Prospectul de emisiune şi Documentul cu Informații Esențiale (DIE) înainte de a investi în acest fond de investiţii. Acestea sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul Certinvest și pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Fondul deschis de investiții Certinvest Prudent este autorizat de către ASF prin Decizia nr.140/06.09.1995, înscris cu nr. CSC06FDIR/400012/06.09.1995 în Registrul Public al Autoritătii de Supraveghere Financiară. Fondul este administrat de SAI Certinvest SA, autorizată de ASF prin Decizia nr. 4222/2003 si Atestat nr. 40/2017,  înregistrată cu nr. PJR05SAIR/400005/2003 si PJR071AFIA/400004/2017 în Registrul Public al ASF.

Depozitarul fondului este BCR

Codul ISIN al fondului este ROFDIN0000V3.

Societatea de administrare a Fondului este SAI Certinvest SA, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Strada Buzești nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16855/1994, cod unic de înregistrare RO6175133, autorizată de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 și Decizia nr.333/30.01.2006; înregistrată în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, înregistrată în registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 și nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.

Mai multe informații despre FDI Certinvest PRUDENT aici.