Skip to content

Certinvest XT Index

Fond deschis de investitii de actiuni

Este un fond de actiuni de tip index, ce urmareste reproducerea structurii indicelui BET-XT.

Obiectivul Fondului il reprezinta obtinerea unei performante corelate cu cea a indicelui Bet-XT al Bursei de Valori Bucuresti.

Politica de investitii va urmari corelarea in structura indicelui Bet-XT, minimum 90% din activele Fondului se vor investi in actiuni ale societatilor care intra in componenta indicelui de referinta.

Fondul are la baza dispersia riscului, investind in cele mai lichide 25 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, inclusiv SIF-urile, corelandu-si structura in proportie de minimum 90% cu cea a indicelui BET-XT.

Fondul nu distribuire dividende, profiturile realizate de catre fond sunt transferate in activul fondului, in vederea cresterii valorii activului net al fondului.

Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa isi retraga banii in termen de 3 ani.

Profilul de risc și randament

Incadrarea fondului Certinvest XT Index in categoria 6 pe scara de risc indica gradul de risc asociat investitiei in acest fond si se bazeaza pe nivelul de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului din ultimii 5 ani.

Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond.

Comisioanele fondului Certinvest XT Index

Ce beneficii îmi oferă investiția în fondul Certinvest XT Index?

  • Acces la cele mai lichide 25 actiuni listate pe bursa – prin structura cadru care urmareste structura indicelui BET-XT;
  • Corelarea randamentului cu evolutia pietei de capital din Romania, prin replicarea indicelui BET-XT – fara a fi nevoie de tranzactionare pe cont propriu, care implica un timp indelungat, cunostinte avansate si costuri de tranzactionare;

Cititi Prospectul de emisiune al fondului si Informatiile cheie destinate investitorilor (DICI) inainte de a investi in acest fond.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Note legale
FDI CERTINVEST XT Index

Fondul deschis de investitii Certinvest XT Index a fost autorizat prin Decizia ASF 1793 din data de 10.09.2008 si este inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/ 400059 din data de 18.08.2008. Depozitarul fondului este BCR.

Codul ISIN al fondului este ROFDIN0000Y7.

Societatea de administrare a Fondului este SAI Certinvest SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare RO6175133, autorizata de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006; inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, inregistrata in registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.

Mai multe informații despre FDI Certinvest XT Index aici.