Impozitarea castigurilor

Impozitul aplicat persoanelor fizice pe castigurile obtinute din transferul titlurilor de participare este de 10%, indiferent de data achizitiei sau de perioada de detinere a titlurilor.

Castigul net/pierderea neta anuala înregistrata în urma rascumpararii titlurilor de participare, respectiv impozitul anual datorat în urma acestor tranzactii, se determina doar în baza Declaratiei anuale depuse de contribuabil.

Conform legislatiei in vigoare (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare), aveţi obligatia sa completaţi Declaratia Unică privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice privind profitul/pierderea obţinute în decursul anului precedent. Declaratia Unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate se va completa de catre persoanele fizice in baza Fisei de portofoliu primita de la SAI Certinvest.

Fisa de portofoliu este documentul prevazut de legislatia in vigoare si este transmis tuturor investitorilor care in anul calendaristic anterior au realizat au efectuat operatiuni de rascumparare.

Calculul castigului/pierderii se realizeaza ca diferenta dintre pretul de rascumparare* si pretul de cumparare/subscriere**, netinand cont de perioada detinerii.

  *Pretul de rascumparare este pretul cuvenit investitorului la retragerea (totala sau partiala) din fond.

  **Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit pentru achizitionarea unitatilor de fond respective.

Pe langa impozitul pe venit in cota de 10% din castigul realizat, investitorii persoane fizice vor datora si contributia CASS (asigurari sociale de sanatate) din aceste venituri daca realizeaza venituri anuale cumulate din investitii, activitati independente, activitati agricole, asocieri sau alte venituri peste plafonul egal cu 12 salarii de baza minime brute pe tara.

Investitorii care realizeaza venituri cumulate sub plafonul egal cu 12 salarii de baza minime brute pe tara nu datoreaza CASS.

Investitorii nerezidenti au obligatia de a obtine numarul de identificare fiscala (NIF) de la autoritatile fiscale din Romania si notificat SAI Certinvest in cel mai scurt timp.

SAI Certinvest nu retine la sursa niciun procent din impozitul datorat si nici contibutia CASS. Obligativitatea declararii veniturilor obtinute revine exclusiv investitorilor.