Informatii legale S.A.I. Certinvest S.A.

Societatea de administrare a Fondului este S.A.I. Certinvest S.A., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de înregistrare RO6175133, autorizata de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006; înregistrata în calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, înregistrata în registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.