Societatea de Administrare a Investitiilor (SAI) – este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, care  functioneaza numai in baza autorizatii emise de catre autoritatea nationala a pietei de capital, in cazul Romaniei – Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Societatea de administrare a investitiilor (SAI) reprezinta entitatea care administreaza unul sau mai multe fonduri de investitii. O astfel de societate administreaza investitiile fondurilor, precum si portofolii individuale de investitii. Astfel, in cadrul societatii se hotaraste strategia referitoare la investitiile care sunt realizate de catre fond. 

SAI are ca obiect de activitate administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a altor organisme de plasament colectiv, inclusiv a societatilor de investitii financiare (SIF) care nu se autoadministreaza.

Societatile de administrare a investitiilor pot desfasura si alte activitati, cum ar fi administrarea pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, daca aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare.

SAI pot presta servicii conexe sub forma consultantei de investitii privind unul sau mai multe instrumente financiare si a activitatii de pastrare si administrare legata de titlurile de participare ale OPC numai daca respectiva societate este autorizata pentru obiectul principal de activitate si pentru activitatile de la paragraful precedent.

Activitatea de administrare a portofoliilor colective

Servicii:

 - administrarea investitiilor;
 - serviciile juridice si de contabilitate aferente administrarii portofoliilor;
 - cererile de informare ale clientilor;
 - cercetare de piata;
 - evaluarea portofoliilor si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
 - monitorizarea conformitatii cu reglementarile in vigoare;

Legislatia permite delegarea unora dintre activitatile mentionate anterior. Decizia de delegare a activitatilor depinde  de gasirea unor solutii mai eficiente de administrare a portofoliului (cum ar fi delegarea administrarii sub-portofoliului de actiuni catre o SAI cu o mai mare experienta investitionala intr-o anumita regiune geografica) sau  apelarea la solutii de eficientizare a functionarii societatii prin reducerea costurilor (delegarea activitatilor juridice, contabile, de mentinere a registrului de titluri de participare, evaluare a portofoliului). 

Delegarea activitatilor nu exonereaza SAI de raspunderea legala care ii revine.

in Uniunea Europeana, procesul de delegare este supus unor prevederi legislative riguroase, astfel incat:

a) mandatul nu trebuie sa impiedice supravegherea corespunzatoare a societatii de administrare a investitiilor si sa opreasca societatea de administrare a investitiilor sa actioneze, sau sa impiedice OPC sa fie administrat, in interesul cel mai bun al investitorului;

b) trebuie sa fie stabilite masuri care sa permita persoanelor care conduc activitatea societatii de administrare a investitiilor sa monitorizeze in mod eficient si in orice moment activitatea societatii de administrare careia i-a fost delegata activitatea.


Deschide cont pe Investonline si specialistii nostri iti stau la dispozitie.