Deschide-ti gratuit un cont online sau pe telefon Investeste si rascumpara online Vezi cum performeaza investitiile tale Investeste prin telefon

Termeni si conditii

I. Consideratii introductive

Platforma de tranzactionare online a titlurilor de participare www.investonline.ro a fost dezvoltata pentru S.A.I. Certinvest S.A. in conformitate cu prevederile Instructiunii CNVM (actual ASF) nr.2/2009 privind procedura de subscriere si rascumparare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin intenet, Regulamentului ASF nr. 9/2014, Regulamentului 32/2006 privind serviciile de investitii financiare si Legii 297/2004 privind piata de capital.

S.A.I. Certinvest1 S.A. a fost constituită la data de 15 septembrie 1994, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi conform reglementărilor specifice aplicabile pietei de capital, cu o durată de funcţionare nedeterminată, inmatriculata la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/16855/14.09.1994, avand codul unic de inregistrare RO6175133, capitalul social al companiei este de 3.988.322,56 RON, avand sediul social in Str. Buzesti nr. 75-77, cladirea Cube Victoriei Center, etaj 10, Biroul 1, sector 1, Bucuresti, telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14, e-mail office@certinvest.ro, adresa web www.certinvest.ro.

S.A.I. Certinvest S.A. a fost autorizată ca societate de administrare prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 de către Autoritatea de Supraveghere Financiara2 (fosta Comisie Naţionalã a Valorilor Mobiliare ("C.N.V.M.")) si este inscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003. S.A.I Certinvest S.A. functionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.

II. Servicii oferite

Platforma www.investonline.ro ofera acces la operatiuni de subscriere si rascumparare a titlurilor de participare in urmatoarele fonduri deschise de investitii:

 • Certinvest XT Index - fond de indice autorizat de ASF prin Decizia 1793/10.09.2008, inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/400059
 • Certinvest BET Index - fond de indice autorizat de ASF prin Decizia 849/01.07.2010, inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/400068
 • Certinvest BET-FI Index - fond de indice autorizat de ASF prin Decizia 850/01.07.2010, inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/400067
 • Certinvest Dinamic - fond diversificat dinamic autorizat de ASF prin Decizia 444/28.01.2004, inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/400011
 • Certinvest Prudent - fond diversificat defensiv autorizat de ASF prin Decizia 624/05.02.2004, inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/400012
 • Certinvest Obligatiuni - fond de obligatiuni autorizat de ASF prin Decizia 2149/04.05.2004, inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/400016

Informatii complete despre fondurile deschise de investitii administrate de Certinvest gasiti pe website-ul www.certinvest.ro

III. Accesul la platforma de tranzactionare online

Pentru a dobandi un cont valid de utilizator pe www.investonline.ro, trebuie sa fie parcursi urmatorii pasi:

 • Investitorii trebuie sa completeze formularul de deschidere de cont online, disponibil in aceasta pagina de internet, sectiunea "Inregistrare".
 • • Dupa finalizarea completarii formularului de deschidere de cont online, investitorii sunt rugati sa descarce Contractul pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon care apare completat cu datele introduse deja in formularul de deschidere cont online (sau din sectiunea Documente Utile), sa completeze toate campurile libere, sa il semneze, si sa il trimita, alaturi de:
  1. Pentru persoane fizice: o fotocopie a documentelor de identificare (BI/CI sau pasaport) si documente de evidenta a locului de rezidenta a investitorului (daca rezidenta investitorului difera de adresa din BI/CI),
  2. Pentru persoane juridice: act constitutiv actualizat, certificat constatator aflat in termenul de valabilitate, certificat de inmatriculare, lista specimelor de semnaturi autorizate, împuternicirea pentru persoana care reprezintă investitorul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal, si copie BI/CI a reprezentantului legal, precum si copie BI/Ci a imputernicitului (daca este cazul).

la sediul S.A.I. Certinvest S.A.(Str. Buzesti nr. 75-77, cladirea Cube Victoriei Center, etaj 10, Biroul 1, sector 1, Bucuresti, cod postal 011017), fie prin posta clasica, fie personal, fie pe cale electronica, la investonline@certinvest.ro (caz in care investitorul trebuie sa aplice documentelor propria semnatura electronica extinsa, definita conform Legii nr. 455/2001 privind semmnatura electronica).

Dupa primirea Contractului pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon si a documentelor corespunzatoare, S.A.I. Certinvest S.A. va transmite acestuia prin serviciu de curier securizat, 2 scrisori:

 • O scrisoare cu confirmare de primire, pentru a verifica, conform cerintelor legale, adresa postala pe care ati declarat-o, si pentru a va inapoia Contractul pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon, semnat si stampilat de Certinvest, alaturi de parola de identificare pentru operatiuni prin telefon.
 • O scrisoare (transmisa ulterior receptionarii confirmarii de primire a primei scrisori transmisa investitorului) continand
  - Numele de utilizator al investitorului (specificat de investitor in formularul de deschidere cont online)
  - Parola de acces in platforma de tranzactionare
  - Parola de confirmare a operatiunilor de subscriere si rascumparare.

Dupa primirea plicurilor cu parola de utilizare a serviciului de operatiuni prin telefon, respectiv cu parolele de utilizare a platformei de tranzactionare online de unitati de fond, investitorul se poate autentifica pe www.investonline.ro, sau poate suna la numerele 021.203.14.30 sau 021 203.14 31 si efectua operatiuni. La prima autentificare pe platforma online www.investonline.ro, sistemul solicita investitorului sa-si modifice parolele primite prin plic. Investitorul isi poate modifica parolele online ori de cate ori isi doreste, in ecranul Stare Cont.

Valabilitatea parolelor online este de 3 luni. In cazul in care investitorul nu se logheaza in sistem intr-o perioada mai lunga de 3 luni, si parolele ii expira, la prima incercare de autentificare cu parolele expirate, va fi anuntat ca nu se poate autentifica in sistem, datorita faptului ca au expirat parolele, si va fi rugat sa isi modifice parolele in acel moment. Cu parolele definite atunci, se poate autentifica pe www.investonline.ro si derula operatiuni timp de 3 luni, pana cand acestea expira.

In cazul in care investitorul uita parolele de acces la platforma online www.investonline.ro, raman in vigoare doar clauzele care fac referire la derularea operatiunilor prin telefon din cadrul Contractului pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon iar pentru atribuirea unor noi parole pentru operatiuni online, este necesara reluarea intregii proceduri prevazute anterior, fapt motivat de faptul ca parolele nu sunt accesibile angajatilor societatii de administrare si luand in considerarare prevederile art. 9 din Instructiunea CNVM nr. 2/2009 privind procedura de subscriere si rascumparare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet.

IV. Proceduri de subscriere si de rascumparare

Contravaloarea unitatilor de fond cumparate prin intermediul platformei www.investonline.ro se poate achita prin:

 • numerar, prin foaie de varsamant la ghiseele bancilor in care fondurile au conturi deschise, sau la sediul societatii de administrare
 • virament bancar, prin ordin de plata din contul personal in contul fondului in care s-a facut investitia online.
 • Online cu cardul bancar

Subscrierea este reprezentata de documente care atesta efectuarea platii (ordin de plata, chitanta, foaie de varsamant, etc). Plata Unităţilor de Fond subscrise se face in lei.

Plata rascumpararilor inregistrate pe www.investonline.ro se face prin ordin de plata cu virament doar in contul clientului mentionat in Contractul pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon sau in contul imputernicitului/ imputernicitilor desemnati conform Contractului pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon, sau notificati ulterior, in scris. Plata se poate realiza si in alt cont bancar al titularului sau imputernicitilor, care a fost in prealabil notificat in scris Societatii de Administrare ulterior semnarii Contractului pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon, impreuna cu un extras de cont bancar in original care sa ateste existenta contului bancar. Extrasul de cont bancar va contine cel putin numele si prenumele titularului, IBAN-ul si CNP-ul.

In cazul in care investitorul doreste sa isi transfere detinerile dintr-un fond, intr-altul administrat de Certinvest, o poate face, prin intermediul operatiunii de Rascumparare, unde va selecta ca banii rascumparati doreste sa ii transfere in contul colector al unui alt fond administrat de Certinvest, si apoi va selecta fondul in contul caruia doreste sa transfere banii. In cazul in care investitorul nu a mai investit niciodata in fondul in care isi transfera detinerile, sau au intervenit modificari in documentele fondului de la ultima sa adeziune, investitorul va trebui sa bifeze ca este de acord ca operatiunea de transfer dintr-un fond intr-altul implica operatiunea de adeziune in fondul in care transfera detinerile. Prin bifarea acestei mentiuni, clientul realizeaza operatiunea de adeziune in cauza.

Pentru investitorii ce solicită transferul sumelor răscumpărate în conturi personale deschise la bănci cu sediul operativ în străinătate, sau în alte valute decât valuta fondului, cheltuielile aferente contractate pentru efectuarea transferurilor, schimburilor valutare, precum şi alte costuri necesare onorării plăţii conform cererii depuse de investitor, vor fi suportate de către investitor din suma netă cuvenită acestuia.

Plata contravalorii titlurilor de participare răscumpărate va fi făcută într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare.

Este permisă depunerea cererilor de subscriere prin internet in zilele de sambătă şi duminică, zilele de sărbătoare legală, şi alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează, precum şi in perioada 27 decembrie – 31 decembrie a fiecărui an, iar emiterea titluri de participare se va efectua la preţul de emisiune calculat pe baza activelor din următoarea zi lucrătoare, care urmeaza datelor/zilelor mentionate anterior, certificate de depozitar.
De asemenea este permisă depunerea cererile de răscumpărare prin internet, in zilele de sambătă şi duminică,zilele de sărbătoare legală, şi alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează, precum şi in perioada 27 decembrie – 31 decembrie a fiecărui an, iar plata acestora se va efectua la preţul calculat pe baza activelor din prima zi lucrătoare care urmeaza datelor/zilelor mentionate anterior, certificat de depozitar.

In zilele de sambata si duminică, zilele de sarbatoare legala, si alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaza precum si în perioada 27 decembrie – 31 decembrie a fiecarui an, nu se vor efectua operatiuni de subscriere de titluri de participare la sediul S.A.I. Certinvest S.A. si prin telefon, la numarul de telefon special.

V. Costuri

Accesul la functionalitatile platformei www.investonline.ro este gratuit. Efectuarea de operatiuni cu unitati de fond prin intermediul platformei www.investonline.ro sau la numerele de telefon 021 203 14 30 sau 021 203 14 31, precum si celelalte servicii puse la dispozitie de societatea de administrare sunt gratuite.
In functie de specificul fiecarui fond, investitorii pot suporta comisioane de subscriere si/sau rascumparare.
In cazul rascumpararilor, comisioanele de rascumparare percepute de fondurile deschise de investitii administrate de SAI Certinvest S.A sunt detaliate in propsectele de emisiune ale fondurilor si publicate pe site-ul www.certinvest.ro.
In functie de metoda de plata aleasa de investitor, acesta poate suporta costuri suplimentare, care nu sunt impuse de S.A.I. Certinvest S.A., cum ar fi comisioanele bancare, de incasare numerar, transfer bani, retragere bani, impozit conform prevederilor legale, etc. Cuantumul comisioanelor bancare este stabilit de bancile prin care investitorii deruleaza operatiuni.
In cazul sumelor investite (prin ordin de plata sau depunere de numerar ) in conturile declarate ale fondurilor deschise administrate de SAI Certinvest, publicate pe site-ul www.certinvest.ro, comisioanele bancare, plus eventualul comision de subscriere se deduc din suma depusa, suma rezultata reprezentand investitia efectiva in fond.
In cazul rascumpararilor, din suma rascumparata de investitor, se scad comisionul de rascumparare (daca este cazul, in functie de prospectul fiecarui fond), alaturi de comisioanele (daca este cazul, in functie de prospectul fiecarui fond), suma rezultata fiind cea pe care investitorul o va regasi in contul bancar specificat in cererea de rascumparare.

VI. Disfunctionalitati ale platformei

In situatia aparitiei unor disfunctionalitati la sistemul de preluare a cererilor de subscriere si/sau rascumparare, S.A.I. Certinvest va semnala acest lucru pe prima pagina a platformei de tranzactionare www.investonline.ro, precum si pe website-ul www.certinvest.ro si va preciza momentul estimat de reluare a activitatii in conditii optime. Pana la solutionarea problemelor tehnice, investitorii au posibilitatea de a efectua operatiuni prin mijloacele clasice: la sediul S.A.I. Certinvest S.A. sau prin telefon (pentru clientii care au incheiat un contract pentru derularea operatiunilor prin telefon), asa cum se precizeaza in site-ul www.certinvest.ro Certinvest, in sectiunea Informatii utile.

VII. Solutionarea eventualelor litigii

Orice neintelegeri care se pot ivi intre investitori si S.A.I. Certinvest cu privire la modul de derulare a raporturilor contractuale (in baza Contractului pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon) vor fi solutionate in principal pe cale amiabila. In acest sens, investitorul, are dreptul de a adresa in scris, sau verbal la sediul societatii, orice plangere cu privire la modul in care S.A.I. Certinvest S.A. si-a executat obligatiile contractuale. Plangerea formulata impotriva societatii va fi solutionata de catre Reprezentatul compartimentul de control Intern al Certinvest si de catre conducerea executiva, investitorului oferindu-se un raspuns in scris in termen de 30 zile calendaristice de la data receptionarii plangerii.
In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, investitorul are dreptul de a se adresa urmatoarelor entitati:
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - office@asfromania.ro
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - office@anpc.ro
- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar - office@salfin.ro

Societatea de administrare a investitiilor Certinvest este o societate administrata in sistem unitar, conducerea fiind realizata prin doua organisme: Consiliul de Administratie si Directorat. Consiliul de Administratie este este alcatuit din domnul Horia Gusta - presedinte, domnul Dragoş Cabat - membru si domnul Adrian Stanciu - membru. Directoratul este alcatuit din domnul Horia Gusta - director general si domnul Radu Buzea – director general adjunct. Informatii suplimentare despre conducerea Certinvest sunt disponibile la adresa www.certinvest.ro sectiunea Echipa.

Reprezentantul compartimentului de control intern al Certinvest, in persoana doamnei Florentina Lavi este autorizat de ASF prin Decizia 167/03.07.2014 si inscris in Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/400588 din data 23.09.2014.

VIII. Note finale

Inainte de a efectua subscrieri in fondurile mentionate la articolul II. Servicii oferite, investitorul va trebui sa confirme ca a citit, a inteles si este de acord cu prevederile prospectului de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor (DICI) al fondului la care doreste sa subscrie.

Investitiile in fonduri de investitii comporta nu numai avantajele ce le sunt specifice, ci si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investitii fiind, de regula, proportionale cu riscul asumat.

Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Informatiile furnizate in acest document sunt valabile pana la modificarea acestora de catre societatea de administrare in acord cu reglementarile legale in vigoare.

Actualizat 05.2017

1Serviciile financiare pe care SAI Certinvest SA este autorizata sa le presteze sunt:

- administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., autorizare conform OUG 32/2012;
- administrarea altor organisme de plasament colectiv ;
- administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
- consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare;


22Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro