Deschide-ti gratuit un cont online sau pe telefon Investeste si rascumpara online Vezi cum performeaza investitiile tale Investeste prin telefon

Termeni si conditii

I. Consideratii introductive

Platforma de tranzactionare online a titlurilor de participare www.investonline.ro este dezvoltata pentru S.A.I. Certinvest S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentul ASF nr. 10/2019 privind procedura de subscriere si rascumparare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum si pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr.9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si pentru completarea art.41 din Regulamentul ASF nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative (Regulamentul ASF nr.10/2019), Regulamentului ASF nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul ASF nr.9/2014) , Regulamentului ASF nr.5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr.126/2018 privind pietele de instrumente financiare (Regulamentul ASF nr.5/2019).

S.A.I. Certinvest S.A. a fost autorizată ca societate de administrare prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 de către Autoritatea de Supraveghere Financiara2 (fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare ("C.N.V.M.") si este inscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003. S.A.I Certinvest S.A. functionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului ASF nr. 9/2014.

II. Disfunctionalitati ale platformei

In situatia aparitiei unor disfunctionalitati la sistemul de preluare a cererilor de subscriere si/sau rascumparare, S.A.I. Certinvest va semnala acest lucru pe prima pagina a platformei de tranzactionare www.investonline.ro, precum si pe website-ul www.certinvest.ro si va preciza momentul estimat de reluare a activitatii in conditii optime. Pana la solutionarea problemelor tehnice, investitorii au posibilitatea de a efectua operatiuni prin mijloacele clasice: la sediul S.A.I. Certinvest S.A. sau prin telefon (pentru clientii care au incheiat un contract pentru derularea operatiunilor prin telefon), asa cum se precizeaza in site-ul www.certinvest.ro Certinvest, in sectiunea Informatii utile.

III. Solutionarea eventualelor litigii

Orice neintelegeri care se pot ivi intre investitori si S.A.I. Certinvest cu privire la modul de derulare a raporturilor contractuale (in baza Contractului pentru Operatiuni cu Unitati de Fond prin Internet si Telefon) vor fi solutionate in principal pe cale amiabila. In acest sens, investitorul, are dreptul de a adresa in scris sau verbal, la sediul societatii, orice plangere cu privire la modul in care S.A.I. Certinvest S.A. si-a executat obligatiile contractuale. Plangerea formulata impotriva societatii va fi solutionata de catre Ofiterul de conformitate al SAI Certinvest SA si de catre conducerea executiva, investitorului oferindu-se un raspuns in scris in termen de 30 zile calendaristice de la data receptionarii plangerii.
In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, investitorul are dreptul de a se adresa urmatoarelor entitati:
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - office@asfromania.ro
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - office@anpc.ro
- Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar - office@salfin.ro
Pentru comunicare cu ofiterul de conformitate al SAI Certinvest aveti la dispozitie adresa de email conformitate@certinvest.ro.

IV. Note finale

Inainte de a efectua subscrieri in fondurile Certinvest, investitorul va trebui sa confirme ca a citit, a inteles si ca este de acord cu prevederile prospectului de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor (DICI) ale fondului la care doreste sa subscrie.
Performantele anterioare ale fondurilor nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Informatiile furnizate in acest document sunt valabile pana la modificarea acestora de catre societatea de administrare in acord cu reglementarile legale in vigoare.

Actualizat 05.2020

1Serviciile financiare pe care SAI Certinvest SA este autorizata sa le presteze sunt:

- administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., autorizare conform OUG 32/2012;
- administrarea altor organisme de plasament colectiv ;
- administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
- consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare;


22Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro