Skip to content

Certinvest BET Index

Fond deschis de investitii de actiuni

Este un fond de actiuni de tip index, ce urmareste reproducerea structurii indicelui BET.

Obiectivul Fondului îl reprezinta obtinerea unei performante corelate cu cea a indicelui BET al Bursei de Valori Bucuresti.

Politica de investitii va urmari corelarea în structura indicelui BET, minimum 90% din activele Fondului se vor investi în actiuni ale societatilor care intra în componenta indicelui de referinta si are la baza dispersia riscului, investind în cele mai lichide companii listate la Bursa de Valori Bucuresti, corelandu-si structura în proportie de minimum 90% cu cea a indicelui BET.

Fondul nu distribuire dividende, profiturile realizate de catre fond sunt transferate în activul fondului, în vederea cresterii valorii activului net al fondului.

Acest fond nu este recomandat investitorilor care doresc sa îsi retraga banii în termen de 3 ani.

Profilul de risc și randament

Încadrarea fondului deschis de investitii Certinvest Bet Index în categoria 6 pe scara de risc indica gradul de risc asociat investitiei în acest fond si se bazeaza pe nivelul de volatilitate înregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului din ultimii 5 ani.

Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare înregistrate anterior de catre fond.

Comisioanele fondului Certinvest BET Index 

Ce beneficii îmi oferă investiția în fondul Certinvest BET Index?

Cititi Prospectul de emisiune al fondului si Informatiile cheie destinate investitorilor (DICI) înainte de a investi în acest fond .

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Note legale
FDI CERTINVEST BET Index

Fondul deschis de investitii Certinvest BET Index a fost autorizat prin Decizia ASF 849 din data de 01.07.2010 si este inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR/ 400068 din data de 01.07.2010. Depozitarul fondului este BCR.

Codul ISIN al fondului este ROFDIN0001L2.

Societatea de administrare a Fondului este SAI Certinvest SA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, etaj 10, Biroul nr. 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16855/1994, cod unic de inregistrare RO6175133, autorizata de ASF prin Decizia nr.138/06.09.1995, reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006; inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul ASF nr. 40/21.12.2017, inregistrata in registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017, website www.certinvest.ro.

Mai multe informații despre FDI Certinvest BET Index aici.